manila camera style - send us your cameras!

Aug 30 2014
@kokeikooo’s Polaroid SX-70! #polaroid #sx70 #polaroidsx70 #filmisnotdead #beforeinstax

Tag us if you want your camera featured!

@kokeikooo’s Polaroid SX-70! #polaroid #sx70 #polaroidsx70 #filmisnotdead #beforeinstax

Tag us if you want your camera featured!

Comments
blog comments powered by Disqus
Page 1 of 1